Thea schreef een prachtig boek, nadat zij een miskraam kreeg. Zo zou je het kort kunnen samenvatten. Maar dan doe je dit boek tekort, hoe fijn het ook is dat vrouwen dankzij het verhaal van Thea hun eigen ervaring kunnen (h)erkennen. Het is ook een ontroerend verhaal over de moed om je verdriet toe te laten en erop te durven vertrouwen dat je je eigen weg mag gaan. Over een contact tussen hemel en aarde dat verder gaat dan het alledaagse.

Ik mocht voor Thea zowel de redactie als de vormgeving verzorgen voor dit boek dat in een oplage van 750 exemplaren is gedrukt en ook via haar website te koop is: www.theajurina.nl. Het was geweldig om met haar te mogen samenwerken aan haar boek.

Om te weten hoe Thea dit heeft ervaren, verwijs ik vol trots naar Aandachtstv, een filmpje van twaalf minuten dat zij over mij en mijn bedrijf maakte. Het grootste compliment dat Thea mij heeft gegeven? Dat ik alles precies zo (her)schreven, aangevuld en vormgegeven heb als zij het ook zelf zou hebben gedaan: het boek “heeft helemaal haar energie”.